Tunnen perusoikeuteni -kilpailun voittajat julkistettiin 9.2.2018 eduskunnan oikeusasiamiehen vuosipäivän juhlassa.

Esiopetus ja ala-aste sarjassa menestyivät Niipperin koulun 6P Espoosta ehdotuksella ”Lapsilla on oikeus tulla kuunnelluksi” ja Tahvonlahden ala-aste 6 C Helsingistä ehdotuksella ”Jokaisella on oikeus harrastaa perheen rahatilanteesta riippumatta”.

Ylä-astesarjassa molemmat voittajatyöt tulivat Pyörönkoulun 8 H luokalta Kuopiosta. He ehdottivat uusiksi perusoikeuksiksi ”Oikeutta olla oma itsensä” ja ”Kolme koetta viikossa riittää!”.

Lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten sarjassa voiton veivät Nakkilan lukion yh 1 kurssilaiset työllä ”Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen” ja Lieksan lukion yhteiskuntafilosofian ryhmä työllään ”Sukupuolineutraalius”.
Palkinnot voittajien kesken arvottiin tilaisuudessa. Pääpalkinnon eli retken eduskuntaan ja puuhapäivän koko luokalle voitti Tahvonlahden ala-asteen 6 C Helsingistä. Onnea kaikille voittajille!

Kilpailutöihin voi edelleen tutustua tunnenperusoikeuteni.fi-kilpailusivuilla.

Tuomariston mukaan voittajaehdotusten lisäksi mukana oli paljon hyviä ehdotuksia tärkeistä asioista.

Kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän opettajilleen!

 


Segrarna i tävlingen om nya grundläggande rättigheter för barn och unga offentliggjordes 9.2.2018 i samband med justitieombudsmannens årsfest.

Klass 6 P i Niipperi skola (Esbo) och klass 6 C i Tahvonlahti skola (Helsingfors) segrade i kategorin för förskolor och lågstadier. Niipperi skola föreslog som ny grundläggande rättighet ”Barn har rätt att bli hörda", medan Tahvonlahti skolas förslag var ”Alla har rätt till hobbyn oberoende av familjens ekonomiska situation”.

I kategorin för högstadier segrade klass 8 H i Pyörö skola från Kuopio med två olika förslag: ”Rätt att vara sig själv” och ”Tre prov i veckan räcker till”.

Gymnasierna i Nakkila och Lieksa segrade i kategorin för gymnasier och yrkesskolor. Nakkilas förslag var ”Rätt till kostnadsfri andra stadiets utbildning”, medan Lieksas förslag var ”Könsneutralitet”.

Segrarnas pris lottades under tillställningen. Klass 6 C i Tahvonlahti skola vann huvudpriset, dvs. en resa till riksdagen med tillhörande aktiviteter för hela klassen. Grattis till segrarna!

Du kan fortfarande bekanta dig med bidragen på webbplatsen tunnenperusoikeuteni.fi/sv

Många fina förslag om viktiga saker fanns bland bidragen enligt juryn.

Tack till alla barn, ungdomar och lärare som deltog i tävlingen

 


Oikeusasiamies etsi ehdotuksia tulevaisuuden perusoikeuksiksi.

Voittajat eri kilpailusarjoissa valitsi raati, jossa olivat mukana oikeusministeri Antti Häkkänen, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie, taitoluistelija Emmi Peltonen, tubettaja SiruAurora ja rap-artisti Signmark. Raadin puheenjohtajana toimi apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.